O mnie.

Jestem lekarzem, specjalistą psychiatrą.

Ukończyłam Gdański Uniwersytet Medyczny.

Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywałam pracując przez wiele lat w Klinice Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych tegoż uniwersytetu, na stanowisku starszego asystenta, gdzie łączyłam pracę lekarza na oddziałach psychiatrycznych z pracą naukowo-dydaktyczną. Tam też obroniłam pracę doktorską pod kierunkiem Pana Profesora Jerzego Landowskiego dotyczącą problematyki leczenia zaburzeń depresyjnych.

Na poszerzenie moich doświadczeń zawodowych miała wpływ praca w Poradni
Leczenia Zaburzeń Psychicznych dla Dzieci i Młodzieży kierowanej przez
Panią Profesor Hannę Jaklewicz, a także szkolenia z zakresu: Podstaw Systemowej Terapii Rodzin przy Instytucie Psychiatrii i
Neurologi w Warszawie, oraz ukończenie I etapu studiów podyplomowych
psychoterapii poznawczo-behawioralnej przy Szkole Wyższej Psychologii
Społecznej w Sopocie.
Doświadczenie w zakresie psychiatrii sądowej zdobywałam podczas pracy w
klinice gdzie wydawałam opinie psychiatryczne dla Sądu Okręgowego
w Gdańsku oraz współpracując z Rodzinnym Ośrodkiem
Diagnostyczno-Konsultacyjnym przy Sądzie Rodzinnym w Gdańsku orzekając w
sprawach rodzinnych i nieletnich.

Mam nadzieję że moje różnorodne doświadczenia zawodowe pomogą mi lepiej
i skuteczniej pomagać moim pacjentom.

Dorota Gizińska – ZnanyLekarz.pl